Kongre Ana Konuları

ANA KONU BAŞLIKLARI
 • Alerjen İmmünoterapisi
 • Alerjik Hastalıkların Tedavisinde Biyolojik Ajanlar
 • Alerji Pratiğinde Dermatolojik Sorunlar
 • Alerjik Çocuğun Cilt Bakımı
 • Alerjik Hastalıklar ve Astımda Korunma
 • Alerjik Hastalıklarla Karışan İmmün Yetmezlikler
 • Primer İmmün Yetmezlikler Tanı ve Tedavisi
 • Çocuk Yoğun Bakımda Ağır Astım Atak Yönetimi
 • Alerjik Hastalıkların Psikolojik Etkileri
 • Alerjik Hastalıklarda Bariyer Disfonksiyonu
 • Astım ve Alerjik Hastalıkların Gelişiminde
  ve Tedavisinde Mikrobiyota
 • Alerjik Hastanın Aşılanması
 • Alerjik Hastalıklar ve Yaşam Kalitesi
 • Alerjik Rinit
 • Anafilaksi
 • Anjiyoödem
 • Astım
 • Endotipler, Fenotipler, Tedavi Yaklaşımı
 • Süt Çocukluğu ve Okul Öncesi Dönemde Hışıltılı Çocuk, Fenotipler
 • Astım Tedavisinde Yenilikler
 • Astım ve Alerjik Hastalıklarda Destekleyici Tedaviler
 • Probiyotikler, Prebiyotikler, D Vitamini, Balık Yağı, İmmünomodülatorler
 • Astım ve Alerjik Hastalıklarda Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp
 • Atopik Dermatit
 • Atopik Dermatitte Deri Bariyerine Yönelik Topikal Tedaviler
 • Kontakt Dermatit
 • Besin Alerjisinde Koruyucu Tedavi
 • İnek Sütü Alerjisi Olan Çocukta Beslenme
 • Besin Alerjisinde Desensitizasyon
 • Çoklu Besin Alerjisi Olan Çocuğun İzlemi
 • İlaç Alerjileri
 • Alerjik Hastalıklar, Çevre, Epigenetik
 • Akut ve Kronik Ürtiker
 • Herediter Anjioödem
 • Venom Alerjisi

 

Bilimsel Sekreterya

Çocuk Alerji ve Astım Akademisi Derneği

Şehremini Mah. Millet Cad. No:133/4
Fatih / İstanbul, Turkey

Email: cocukalerjiastim@gmail.com

Organizasyon Sekreteryası

Solo Event

Yazarlar Sok. No:16 Esentepe Mah.
Şişli, 34394, İstanbul / Turkey

Tel: 0212 279 00 20 Faks: 0212 279 00 35
Email: caaad@soloevent.net